AKTUÁLNĚ:
Zápis do prvního ročníku

Nové informace o přípravném ročníku

Informace o přípravném ročníku

Přípravný ročník - Žádost

Seznam pomůcek pro přípravný ročník
Píše se o nás:
Otevřené dopisy

Otevřený dopis ministrovi od ASP

Otevřený dopis ministrovi od Plzeňského kraje

PETICE

Rada ASP ČR podepsala 21. dubna 2015 společně s dalšími asociacemi ve vzdělávání společné prohlášení k záměru MŠMT zrušit přílohu RVP ZV pro vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením bez náhrady.

Zároveň schválila text petice, která je od tohoto dne šířena. Pozor - petice je vyhlášena jen do 20. května 2015! Rada ASP vyzývá všechny, komu není lhostejné, že se chystá zrušení přiměřeného vzdělávání pro žáky s LMP, aby petici nejen podepsali, ale i šířili!

Prohlášení a petice jsou ke stažení níže.

Společné prohlášení odborných asociací

Petice

Rozvojový program MŠMT na podporu výuky v plavání

Dopis ředitelům škol

Oznámení o převodu finančních prostředků

Seznam podpořených škol podle krajů

Rozpis dotace na školy

Škola je zapojena do projektu "Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem", který je podporován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanizmu Evropského hospodářského prostoru(EHP)
Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Digitální učební materiály (DUMY)


NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 ZAHÁJEN 3.9.2018
Rozdělení tříd

I.třída - O.ročník - Věra Havelková
II.třída - 1., 2., 3., 5.ročník - Eva Haizlerová, AP Milena Richterová
III.třída - 4.,6.,8.ročník - Tomáš Křivánek, AP Tamara Čermáková
IV.třída - 7.,9.ročník - Eva Poborská
V.třída - PŠA - Alexandra Švarcová, AP Sára Šlechtová
VI.třída - PŠB - Irena Dlabolová, AP Kateřina Pejchalová
VII.třída - Pr.Šk. - Michaela Procházková, AP Martina Nováková
VIII.třída - PŠ M - Eva Jonášová, AP Kateřina Herclíková, Jaroslava Hlaváčková
IX.třída - PŠM - Jana Cerhová, AP Karolína Melingerová
X.třída - PŠM - Jitka Brantová, AP Iveta Kutálková
Ostatní vyučující - Petr Tomek, Jana Benešová, Vladimír Nehasil
Ředitelem školy je Petr Tomek
Výchovnou poradkyní, metodičkou PP a zástupkyní je Irena Dlabolová
Metodikem ICT je Tomáš Křivánek
Administrativní pracovnicí je Kateřina Herclíková
Vedoucí vychovatelkou je Tamara Čermáková
Školnicí a uklizečkou je Jana Hahnová

ZÁŘÍ

Výlet do Mirakula v Milovicích - žáci ZŠS

Výlet do Botanicusu v Ostré - žáci ZŠS

ŘÍJEN

Filmový festival "Mental Power" - kino

Přípravný ročník - divadelní představení v divadle Gong

Den otevřených dveří - Hasiči v Nymburce

Okresní kolo ve stolním tenise v Městci Králové

Nabídka učebních oborů z OU v Mladé Boleslavi

LISTOPAD

Celoškolní projekt "Halloween"

Výuka na dopravním hřišti v Nymburce

MČR ve stolním tenise v Hradci Králové

Soutěž na Výstavišti "Rychlá kola"

Beseda pro vycházející žáky ÚP v Nymburce

PROSINEC

Přivítání Adventu na náměstí

Vánoční výlet do Prahy ZŠS

Preventivní program - Etiketa

Celoškolní projekt "Mikuláš"

Prezentace našich výrobků na Výstavišti

ÚNOR

MČR žáků ve florbalu za Středočeský kraj v Praze

Žáci ZŠS - účast na 16. zimních hrách pro radost v Kolíně

BŘEZEN

1.3. Filmové představení pro PŠ v divadle Gong

6.3. Filmové představení pro 0. ročník a 1. stupeň v divadle Gong

DUBEN

8.4. Žáci 8. ročníku - nabídka učebních oborů na Úřadě práce v Nymburce

8.4. Účast žáků 7. a 9. ročníků na preventivním programu - "protidrogový vlak"

10.4. Výlet žáků PŠ a SŠ do Prahy - velikonoční tématika

16.4. Běh zámeckou zahradou - vzpomínka na Emila Zátopka

24.4. Den otevřených dveří na naší škole

26.4. Filmové představení pro PŠ, SŠ v divadle Gong

KVĚTEN

22.5. Lehká atletika u nás

25.5. Prezentace naší školy na akci "Lysá žije"

Archiv - školní rok 2007/2008
Archiv - školní rok 2008/2009
Archiv - školní rok 2009/2010
Archiv - školní rok 2010/2011
Archiv - školní rok 2011/2012
Archiv - školní rok 2012/2013
Archiv - školní rok 2013/2014
Archiv - školní rok 2014/2015
Archiv - školní rok 2015/2016
Archiv - školní rok 2016/2017
Archiv - školní rok 2017/2018