AKTUÁLNĚ:

Hygiena rukou

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Nové informace o přípravném ročníku

Informace o přípravném ročníku

Přípravný ročník - Žádost

Seznam pomůcek pro přípravný ročník
Píše se o nás:
Otevřené dopisy

Otevřený dopis ministrovi od ASP

Otevřený dopis ministrovi od Plzeňského kraje

PETICE

Rada ASP ČR podepsala 21. dubna 2015 společně s dalšími asociacemi ve vzdělávání společné prohlášení k záměru MŠMT zrušit přílohu RVP ZV pro vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením bez náhrady.

Zároveň schválila text petice, která je od tohoto dne šířena. Pozor - petice je vyhlášena jen do 20. května 2015! Rada ASP vyzývá všechny, komu není lhostejné, že se chystá zrušení přiměřeného vzdělávání pro žáky s LMP, aby petici nejen podepsali, ale i šířili!

Prohlášení a petice jsou ke stažení níže.

Společné prohlášení odborných asociací

Petice

Rozvojový program MŠMT na podporu výuky v plavání

Dopis ředitelům škol

Oznámení o převodu finančních prostředků

Seznam podpořených škol podle krajů

Rozpis dotace na školy

Projekt Mobilní škola, mobilní učebna, mobilní žák
Škola je zapojena do projektu "Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem", který je podporován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanizmu Evropského hospodářského prostoru(EHP)
Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Digitální učební materiály (DUMY)


NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 ZAHÁJEN 2.9.2019
Rozdělení tříd

I.třída - O.ročník - třídní učitelka Věra Havelková, AP Alena Votýpková
II.třída - 1.,2.,3.,4.ročník - třídní učitelka Eva Haizlerová, AP Milena Richterová
III.třída - 5.,7.,9.ročník - třídní učitel Tomáš Křivánek, AP Tamara Čermáková, Sára Šlechtová
IV.třída - 6.,8.ročník - třídní učitelka Eva Poborská
V.třída - PŠA - třídní učitelka Alexandra Švarcová, AP Martina Nováková
VI.třída - PŠB - třídní učitelka Irena Dlabolová, AP Kateřina Pejchalová
VII.třída - PŠ Milovice - třídní učitelka Eva Jonášová, AP Jaroslava Hlaváčková, Kateřina Herclíková
VIII.třída - PŠ Milovice - třídní učitelka Jana Cerhová, AP Karolína Melingerová
IX.třída - PŠ Milovice - třídní učitelka Jitka Brantová, AP Iveta Kutálková
X.třída - SŠ - třídní učitelka Michaela Procházková
Ostatní vyučující - Petr Tomek, Vladimír Nehasil, Jana Benešová
Ředitel školy - Petr Tomek
Výchovná poradkyně, MPP a zástupkyně - Irena Dlabolová
Metodik ICT - Tomáš Křivánek
Administrativní pracovnice - Kateřina Herclíková
Vedoucí vychovatelka - Tamara Čermáková
Uklízečky - Kateřina Kučerová, Eva Hárovníková

ZÁŘÍ

11.9. Výlet ZŠS do Mirakula v Milovicích

18.9. Výlet do Botanicusu v Ostré

ŘÍJEN

8.10. DOD v Domově Na Zámku

16.10. Návštěva výstavy Retro v Milovicích

LISTOPAD

1.11. Divadlo Gong v Praze

8.11. Soutěž na Výstavišti "Dětská rally"

13.11. Výuka na dopravním hřišti v Nymburce

14.11. Okresní kolo v stolním tenise v Městci Králové

19.11. Divadlo Gong v Praze

20.-21.11. MČR v stolním tenise v Hradci Králové

30.11. Rozsvěcení vánočního stromu v Lysé nad Labem

PROSINEC

4.12. Vánoční výlet do Prahy

5.12. Kino - Čertovská pohádka

6.-8.12. Výstava výrobků na Výstavišti v Lysé nad Labem

18.12. Vánoční vystoupení pro rodiče

Archiv - školní rok 2007/2008
Archiv - školní rok 2008/2009
Archiv - školní rok 2009/2010
Archiv - školní rok 2010/2011
Archiv - školní rok 2011/2012
Archiv - školní rok 2012/2013
Archiv - školní rok 2013/2014
Archiv - školní rok 2014/2015
Archiv - školní rok 2015/2016
Archiv - školní rok 2016/2017
Archiv - školní rok 2017/2018
Archiv - školní rok 2018/2019