ZÁŘÍ

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZAHÁJEN 1.9.2008

1.9. Zahajovací pedagogická rada

ROZDĚLENÍ TŘÍD

1. + 2 ročník - Zuzana Sedláčková
2. + 7. ročník - Věra Havelková
3. + 5. ročník - Eva Haizlerová
4. + 8.A ročník - Eva Poborská
8.B ročník - Tomáš Křivánek
9. ročník - Marcela Knejpová
PŠ Lysá nad Labem - Irena Dlabolová
Školní družina - Jitka Brantová
PŠ MILOVICE
Š. Benešová
J. Brandejsová
P. Jiroušková

V Milovicích pracují 3 asistenky pedagoga :
P. Fojtíková
M. Mázlová
J. Hlaváčková

4.9. Výstava - Den se záchranáři - ukázka práce hasičů při vyprošťování raněných

17.9. Výlet do ZOO Chleby ( PŠ, 1.+6. ročník)

19.9. Výstava "Kůň"

ŘÍJEN

3.10. Výstava "Zemědělec"

31.10. Výstava "Rychlá kola - 3 družstva - umístění: 1.místo ( T.Bureš,P.Rek,V.Šťastná) 2. a 4.místo

Za 1.místo žáci obdrželi autosedačku, kterou slavnostně předají Domovu Mladá v Milovicích při koncertu 17.12.2008

LISTOPAD

11.11. Žáci 8. a 9. ročníku - exkurze do odborného učiliště v Praze

11.11. Vystoupení černošských bubeníků

24.11. Čtvrtletní pedagogická rada

PROSINEC

3.12. Výlet do vánočně vyzdobené Prahy

5.12. Celoroční projekt "Mikulášská nadílka"

10.12. Celoroční projekt "Rozdáváme radost"- Domov na Zámku

12-14.12. Celoroční projekt "Vánoční výstava výrobků" na Výstavišti Lysá nad Labem

15.10. 10.30 hod. - 11.45 hod.Kino - "Mrazík"- divadelní představení žáků ZUŠ

16.12."Rozdáváme radost"- koncert v Dětském domově v Milovicících

17.12. "Rozdáváme radost" - koncert v Domově Mladá.

18.12. Vánoční koncert pro veřejnost od 16 hodin.

PROSINEC-LEDEN

22.12.- 2.1. 2009 Vánoční prázdniny

LEDEN

19.01. Pedagogická rada

21.01. Výlet PŠ + 6.tř.

29.01. Vysvědčení

30.01. Pololetní prázdniny

ÚNOR

04.02.- 11.02. Zápis do 1.ročníku

14.02.- 21.02. Lyžařský kurz

ÚNOR-BŘEZEN

02.03.- 06.03. Jarní prázdniny

19.03. Vitamínový pohárv Benátkách nad Jizerou - soutěž ve vybíjené

26.03. Úřad práce - profesní příprava pro žáky 8.ročníku

DUBEN

16.4. Stolní tenis v Městci Králové

21.4. Pedagogická rada

21.4. Žáci 1.,2.,3.,roč.- Shlédnutí vystoupení I.Rybářové v kině (písně)

22.4. Divadlo Gong Prana - O pejskovi a kočičce

23.4. Den Země

KVĚTEN

04.5. Výlet do Mladé Boleslavi-muzeum Škoda Auto

05.5. Dopravní soutěž pro žáky 5.-9.roč.na dopravním hřišti v Nymburce

13.5. Okresní kolo v lehké atletice v Lysé nad Labem

21.5. Krajské kolo v lehké atletice v Lysé nad Labem

23.5- 30.5. Škola v přírodě v Jizerských horách na Karlově

ČERVEN

04.6. Školní projekt "Den dětí"

10.6. Školní projekt "Rozdáváme radost" - koncert písní v Domově na Zámku v Lysé nad Labem

11.6. Nymburk - okresní kolo ve vybíjené

15.6. Školní projekt "Rozdáváme radost" - koncert písní v Domově Mladá v Milovicích

18.6. Výlet žáků 6.roč. a PŠ do Píst a Sadské

22.6. Ukázka práce záchranařů, policie a hasičů

22.6. Závěrečná pedagogická rada

23.6. Okresní kolo v malé kopané v Poděbradech

25.6. Slavnostní předávání pamětních listů na MěÚ žákům, kterým končí školní docházka na základní škole.

26.6. Ukončení školního roku 2008/2009 rozdáním vysvědčení