NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZAHÁJEN 1.9.2009

ZÁŘÍ

1.9. Zahajovací pedagogická rada

Škola je zapojena do projektu "Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem", který je podporován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanizmu Evropského hospodářského prostoru(EHP)


ROZDĚLENÍ TŘÍD

I.třída - 1. + 4. ročník - třídní učitelka Eva Haizlerová
II. třída - 3. + 7. ročník - třídní učitelka Zuzana Sedláčková
III.třída - 5. + 6. ročník - třídní učitelka Eva Poborská
IV. třída - PŠ ; 2. ročník - třídní učitelka Irena Dlabolová
V. třída - PŠ ; třídní učitelka Jitka Brantová
VI. třída - 8. ročník - třídní učitelka Věra Havelková
VII.třída - 9. ročník - třídní učitel Tomáš Křivánek
VIII.třída - PŠ - rehabilitační program pomocné školy - třídní učitelka Šárka Benešová, asistentka pedagoga Pavla Fojtíková
IX.třída - PŠ - třídní učitelka Petra Jiroušková, asistentka pedagoga Marie Mázlová
X.třída - PŠ - třídní učitelka Jana Brandejsová, asistentka pedagoga Jaroslava Hlaváčková
Vedoucí školní družiny - paní učitelka Jana Benešová
Ostatní učitelé : Marcela Knejpová, Libuše Valešková, Alexandra Švarcová, Eva Jonášová,
Ředitelem školy : Mgr.Petr Tomek
Výchovná poradkyně a zást.ředitele : Mgr.Irena Dlabolová
Školnice a uklízečka : paní Jana Hahnová

3.9. Výstava - Den se záchranáři - ukázka práce hasičů při vyprošťování raněných

9..9. Žáci 1.stupně - ukázka výcviku psů v psí škole - Superpes

18.9. Návštěva výstavy "Kůň"


ŘÍJEN

12.10. Výlet do Prahy - výstava království železnic

15.10. Stolní tenis v Městci Králové

22.10. 4.roč. - výuka na dopravním hřišti v Nymburce


LISTOPAD

04.11. Divadelní představení - Gong Praha "Pinokio"

19.11. Výlet 9.ročníku do Národního muzea v Praze

20.11. Soutěž tříčlenných družstev v rámci výstavy "Rychlá kola"

23.11. Výlet 3. a 7. roč. do radia v Praze

24.11. Profesní příprava žáků 8. a 9.roč.- exkurze do OU v Nymburce


PROSINEC

02.12. Výlet PŠA, PŠB - vánoční výzdoba Prahy

04.12. Školní projekt "Mikulášská nadílka" - u nás ve škole

04.12. 7.,8.,9. roč. - exkurze do OU v Liběchově, spojená s vánoční výstavou

08.12. Profesní příprava žáků 9.roč. na Úřadě práce v Nymburce

11.12.-13.12. Vánoční výstava výrobků našich žáků na Výstavišti Lysá nad Labem (v rámci školního projektu)

21.12. Vánoční koncert pro rodiče a veřejnost


LEDEN

18.01. Pololetní pedagogická rada

28.01. Rozdáno pololetní vysvědčení

29.01. Pololetní prázdniny

ÚNOR

04.02. , 11.02 Zápis do 1.ročníku

06.02. - 13.02. Lyžařský kurz na Karlově v Jizerských horách

19.02. Přednáška pro žáky 2.stupně"Etiketa"

BŘEZEN

03.03. Školní turnaj v "Dámě"

08.03. - 12.3. Jarní prázdniny

18.03. Okresní turnaj ve stolním tenise v Městci Králové

24.03. "Vitamínový pohár" ve vybíjené Benátkách nad Jizerou

29.03. Žáci 8.ročníku se účastní profesní přípravy na Úřadu práce v Nymburce

DUBEN

21.04. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 8:00 hod.do 16:00 hod.

KVĚTEN

06.05. Vystoupení žáků v Domově Mladá

06.05. Účast žáků na dopravním hřišti v Nymburce

07.05. Žáci 8.a 9.ročníku - prohlídka ND v Praze

12.05. Vystoupení žáků v Dětském domově v Milovicích

19.05. V Lysé nad Labem - okresní kolo v lehké atletice

20.05. Soutěž chlapců "Malý kutil" - soutěž ve zručnosti a dovednosti

23.05. - 29.05. Škola v přírodě v Jizerských horách na Karlově

ČERVEN

01.06. Den dětí

08.06. Dopravní výchova - účast žáků na mobilním dopravním hřišti

24.06. Předávání paměťních listů

25.06. Ukončen školní rok 2009/2010 rozdáním vysvědčení