NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZAHÁJEN 1.9.2010

ZÁŘÍ

2.9. Zahajovací pedagogická rada


ROZDĚLENÍ TŘÍD

I. třída - 2. a 4. ročník - třídní učitelka Eva Haizlerová
II. třída - 5. a 6. ročník tř. učitelka Eva Jonášová
III. třída - Pomocná škola a 3. ročník tř. učitelka Irena Dlabolová
IV.třída - Pomocná škola a Kurz tř. učitelka Jitka Brantová
V. třída - 7. ročník tř. učitel Tomáš Křivánek
VI. třída - 8. ročník tř. učitelka Zuzana Sedláčková
VII. třída - 9. ročník tř.učitelka Věra Havelková
VIII. třída - Pomocná škola tř.učitelka Jana Brandejsová, asistentka pedagoga Jaroslava Hlaváčková
IX.třída - Pomocná škola tř. učitelka Petra Jiroušková, asistentka pedagoga Marie Mázlová
X. třída - Pomocná škola tř. učitelka Šárka Benešová, asistentka pedagoga Pavla Fojtíková
Vedoucí školní družiny - paní učitelka Jana Benešová
Ostatní pedagogové - Alexandra Švarcová, Eva Poborská, Marcela Knejpová, Libuše Valešková
Ředitelem školy : Mgr.Petr Tomek
Výchovná poradkyně a zást.ředitele : Mgr.Irena Dlabolová
Školnice a uklízečka : paní Jana Hahnová

10.09. Den se záchranáři - ukázka hasičské techniky, práce záchranářů

13.09. Cvičení v přírodě pro 1.stupeň

29.09. Cyklovýlet pro 2.stupeň


ŘÍJEN

05.10. Den otevřených dveří v Domově Na Zámku

07.10. Výstaviště - Zemědělec - žáci se zúčastnili soutěže

15.10. Žáci 1.stupně byli v Praze v divadle Gong - Červená Karkulka

20.10. Okresní kolo ve stolním tenise v Městci Králové

26.10. Koncert trumpetisty v ZUŠ


LISTOPAD

03.11. Dopravní hřiště - výuka pro 4. a 5.ročník a PŠ


PROSINEC

03.12. Celoškolní projekt Mikuláš

10.12.- 12.12. Celoškolní projekt Vánoční výstava výrobků našich žáků

13.12. Koncert v Domově Mladá

16.12. Koncert v Dětském domově

17.12. Koncert v Domově na Zámku

21.12. Koncert pro rodiče a veřejnost


LEDEN

31.01. Vydáno vysvědčení za 1. pololetí


ÚNOR

27.02. - 06.03. Týdenní pobyt ve skiareálu Lipno pro 27 dětí, který jsme získali za 1.místo v soutěži "Lipánkova škola"


BŘEZEN

12.03. - 19.03. Lyžařský výcvik na Karlově


DUBEN

13.04. Okresní kolo ve stolním tenise - Městec Králové

20.04. Celoškolní projekt Den Země zaměřený na ekologii


KVĚTEN

11.05. Okresní kolo v lehké atletice- atletický čtyřboj

19.05. Divadelní představení - divadlo Gong Praha

24.05. Soutěž Praktická dívka, Poděbrady

27.05. Soutěž ve vybíjené - Nymburk

31.05. Koncert v Domově Mladá


ČERVEN

01.06. Celoškolní projekt Den dětí - dopoledne věnované dětem s ukázkou cvičených psů na vyhledávání drog

02.06. Koncert v Dětském domově