ZÁŘÍ

7.9. Výlet žáků do lázeňského města Poděbrady

9.9. Výstaviště Lysá - Den se záchranáři - Ukázka hasičské a záchranářské techniky

14.9. Výlet do pražské ZOO

23.9. Výstaviště Lysá - Výstava Kůň

ŘÍJEN

6.10. Výstaviště Lysá - Výstava Zemědělec - Spojená se soutěží žáků naší školy

11.10. Den otevřených dveří v Domově na Zámku

18.10. Návštěva divadelního předtsavení Hloupý Honza v divadle Gong Praha

19.10. Okresní soutěž ve stolním tenise - Městec Králové

LISTOPAD

3.11. Účast vycházejících žáků na informativní schůzce o volbě povolání - IPS Nymburk

22.-23.11. Hradec Králové - MČR ve stolním tenise - Procházka Zdeněk - 2. místo v kategorii mladších žáků

26.11. Soutěž o nejhezčí ozdobu - Naši žáci získali 1. místo a šek na 3000Kč

30.11. Běžecký závod v zámeckém parku

PROSINEC

1.12. Exkurze žáků 8., 9.r. v Odborném učilišti Vyšehrad v Praze

5.12. Celoškolní projekt "Mikuláš"

7.12. Výlet do vánoční Prahy (PŠA,B)

9.-11.12. Celoškolní projekt "Vánoční výstava výrobků"

19.12. Vánoční vystoupení ve škole

LEDEN

24.1. Účast chlapců 2. stupně na Dni otevřených dveří v COPu v Nymburce

ÚNOR

25.2.-3.3. Lyžařský výcvikový kurz Karlov

BŘEZEN

8.3. Netradiční zimní olympiáda pro žáky ZŠ speciální - Získali jsme 1. místo

21.3. Školní kolo výtvarné soutěže

23.3. Divadlo Gong - Mauglí

DUBEN

4.4. Velikonoční výlet PŠA,B v Praze

18.4. MK - stolní tenis

19.4. Celoškolní projekt Den Země

23.4. Výtvarná soutěž - Mělník

KVĚTEN

2.5. Dopravní soutěž v Nymburce

16.5. Okresní kolo v lehké atletice

23.5. Oslava 50. výročí založení naší školy

31.5. Den dětí

ČERVEN

7.6. Výlet do Botanicusu - Ostrá

13.6. Vybíjená - Nymburk

14.6. Výlet PŠA,B do Poděbrad

20.6. Malá kopaná

20.6. Výstava aut - Milovice

21.6. Výlet do Národního divadla

21.6. Letní paraolympiáda v Kolíně - PŠA,B a Milovice

28.6. Rozdávání pamětních listů na Městském Úřadě

29.6. Ukončení školního roku 2011/2012 rozdáváním vysvědčeníArchiv - školní rok 2007/2008
Archiv - školní rok 2008/2009
Archiv - školní rok 2009/2010
Archiv - školní rok 2010/2011