ZÁŘÍ

4.9. Výstava - Teplo domova, knižní veletrh

9.9. Žáci PŠ - Mirakulum v Milovicích

11.9. Žáci PŠ - Jízda na koních ve Western Clubu v Litoli

19.9. Den otevřených dveří v rámcí 40. výročí založení ZŠ Jana Amose Komenského v Lysé nad Labem

ŘÍJEN

5.10. V rámci Mezinárodního dne zvířat - návštěva psího útulku

7.10. Žáci přípravného ročníku navštívili představení Kubula a Kuba Kubikula v divadle Gong

8.10. V rámci festivalu Menta Power - žáci PŠ zhlédli film Ozvěny

9.10. Výstava Zemědělec

21.10. Okresní kolo ve stolním tenise v Městci Králové

22.10. Žáci 9. ročníku - Úřad práce - volba povolání

LISTOPAD

2.11. Výuka na dopravním hřišti

13.11. Soutěž „Rychlá kola“

24.11. Nabídka učebních oborů z Mladé Boleslavi

28.11. Přivítání adventu na náměstí

PROSINEC

1.12. Zdobení vánočního stromku na Výstavišti

4.12. Celoškolní projekt „Mikuláš“ u nás ve škole

9.12. Výlet žáků PŠ do Prahy

11.12. Adventní setkání v Kolíně - pro žáky PŠ

11.-13.12. Celoškolní projekt „Výstava vánočních výrobků“

16.12. Vánoční vystoupení žáků pro rodiče

LEDEN

28.1. Vysvědčení

ÚNOR

2.-3.2. Zápis do prvního ročníku

20.-27.2. Lyžařský výcvik

BŘEZEN

3.3. Účast žáků PŠ v Kolíně na soutěži „Hry pro radost“

16.3. Žáci PŠ byli v Praze - téma „Velikonoční Praha“

29.3. Kino - pohádka „Řachanda“

DUBEN

13.4. Vybraní žáci PŠ na výstavě „Titanic“

26.4. Celoškolní projekt „Den Země“ - tematicky zaměřené dopoledne

27.4. Okresní kolo ve stolním tenise v Městci Králové

28.4. Žáci PŠ se zúčastnili zahájení vernisáže výtvarných prací

29.4. Žáci 8. ročníku v rámci profesní přípravy navštívili Úřad práce v Nymburce

KVĚTEN

4.5. Dopravní soutěž

11.5. Okresní kolo v lehké atletice

18.5. Výlet - Taneční dům v Praze

25.5. Kino - baletní představení žáků ZUŠ

ČERVEN

1.6. Žáci PŠ - plavání v aquaparku v Kolíně

3.6. Celoškolní projekt „Den dětí“

6.-11.6. Škola v přírodě

23.6. Účast žáků PŠ v Kolíně na soutěži „Hry pro radost“
Archiv - školní rok 2007/2008
Archiv - školní rok 2008/2009
Archiv - školní rok 2009/2010
Archiv - školní rok 2010/2011
Archiv - školní rok 2011/2012
Archiv - školní rok 2012/2013
Archiv - školní rok 2013/2014
Archiv - školní rok 2014/2015