16.12. Dětský domov
17.12. Domov Mladá
31.10. Výstava "Rychlá kola"
5.12. Mikuláš
15.12. Turistický kroužek
3.12. Vánoční Praha
18.12. Vánoční koncert
12.12. Vánoční výstava
Karlov v Jizerských horách
Celoškolní soutěž v dámě
Den Země
Výlet 8.tříd
Muzeum Mladá Boleslav
Atletické závody
Dětský den
Škola v přírodě 2009